Why is the sky blue?

An interesting fact is that the sky looks blue but actually consists of all the colors of the rainbow. Each color has a different wavelength of light. Some are long, some are short. All light waves scatter after entering the Earth’s atmosphere, collide with gases and other particles. Due to the fact that blue has the shortest wavelength of light, it collides with the largest number of particles. This leads to a scattering of the blue color in the sky and therefore it is blue.

Interesującym faktem jest to, że niebo wydaje się być niebieskie, ale w rzeczywistości składa się z wszystkich kolorów tęczy. Każdy kolor ma inną długość fali świetlnej. Niektóre są długie, inne krótkie. Wszystkie fale świetlne rozpraszają się po wejściu do atmosfery Ziemi, zderzają się z gazami i innymi cząstkami. Ze względu na to, że niebieski ma najkrótszą długość fali świetlnej, zderza się z największą ilością cząstek. To prowadzi do rozpraszania niebieskiego koloru na niebie i dlatego jeste ono niebieskie.


Posted

in

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *